PREKLADY Z ANGLIČTINY DO SLOVENČINYPREKLADY Z ANGLIČTINY DO SLOVENČINY

Ing. Blanka BAJUSOVÁ

vlajka-slovenska vlajka-anglicka

Cenník

Konkrétna cena závisí od náročnosti textu, počtu normostrán/slov a požadovaného termínu vypracovania prekladu. Moja priemerná kapacita je 6 – 8 normostrán za deň.
Nie som platiteľ DPH.

Sadzba za NS* Sadzba za slovo
Preklad z EN do SK 9 – 15 EUR 0,035 – 0,07 EUR
Korektúra textu v SK 5 EUR 0,018 EUR
Príplatok za viac ako 8 NS/deň + 50 %
Príplatok za grafickú úpravu textu, preklad
skenovaných obrázkov, grafov, zlú čitateľnosť textu...
+ 10 – 20 %

*NS = normostrana, čo je 1800 znakov vrátane medzier